Ads 1
ขนาด 200 x 248

  แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในเขต จังหวัดสมุทรปราการ

ดูทั้งหมด

บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด (N.T.U. กำจัดปลวกในจ.สมุทรปราการ)บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด (N.T.U. กำจัดปลวกในจ.สมุทรปราการ) : จังหวัดสมุทรปราการ

  { เข้าชม : 2814 }
ชื่อบริษัท :
บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด (N.T.U. กำจัดปลวกในจ.สมุทรปราการ)
ชื่อผู้ประกาศ :
คุณณัฐวุฒ จารุวัฒไพบูรณ์
เบอร์ติดต่อ :
02-701-0688 , 085-067-3099
เบอร์แฟกซ์ :
02-075-4266
E-mail :
ntu.pest@gmail.com
Website :
http://www.ntupest.com
รายละเอียด :
N.T.U. PestControl บริการกำจัดแมลงยินดีให้คำปรึกษา คุณณัฐวุฒ 085-067-3099

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริการกำจัดปลวก สิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ ....
บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพลส์คอนโทรล จำกัด (N.T.U. PestControl) ดำเนินธุรกิจการกำจัด-แก้ไขปัญหา ปลวก มด แมลง หนูและยุง สัตว์รบกวนภายในอาคารที่พักอาศัย บ้านเรือน สำนักงาน โรงเรียน โรงงาน อื่นๆ การทำงานรูปแบบมาตรฐานสากล " ระบบผสมผสาน-นวัตกรรมใหม่ " มุ่งสู่...งานบริการคุณภาพ ที่ครบถ้วนถูกใจและมีความปลอดภัยสูงสุด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า…ผลงานที่ท่านพึงพอใจ คือ กำไรสูงสุดของเรา ยินดีรับใช้…บริการด้วยทีมงานคุณภาพ ไว้วางใจได้มากกว่า เรามีทีมบริหารงาน-ปฏิบัติการ ที่มีความตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบสูง มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านกำจัดแมลงมานานนับปี

*** ยินดีบริการ แก้ไขทุกปัญหา ประเมินจากราคา ฝากพิจารณาด้วยครับ ***

บริษัท เอ็น.ที.ยู เพลส์คอนโทรล จำกัด
มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งผ่านการฝึกอบรมในด้านการปฎิบัติอย่างถูกต้อง ท่านสามารถไว้วางใจในการ ปฎิบัติงาน อย่างมืออาชีพ
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
กำจัดปลวก
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก ตามรอยแยก รอยร้าว และจุดที่พบปัญหา หรือเจาะพื้นตามจุดสำคัญ เพื่ออัดน้ำยาเคมีลงดินป้องกันและจำกัดปลวกใต้พื้นอาคาร (ในการบริการครั้งแรก)
- ใส่เคมีผงปลวก เพื่อกำจัดการลุกลามของปลวก
- สำรวจ / ตรวจเช็ค ปัญหาปลวกทุกครั้งที่เข้าทำบริการตามจุดต่าง ๆ เช่น ตู้หนังสือ ตู้เสื้อผ้า ที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ หรือสังเกตดูอุโมง / ท่อ ทางเดินปลวกตามข้างฝา วงกบประตู หน้าต่างห้องใต้บันได หรือ บริเวณใกล้ ๆ ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น
- การขอความร่วมมือในการป้องกัน กำจัดปลวกเบื้องต้น เช่น การจัดเก็บวางข้างของ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เช่น ตู้เสื้อผ้า ไม่ควรวางชิดพนัง / กำแพง เพราะการตรวจเช็ดกระทำได้ยาก

สารเคมีที่ใช้ : FIPRONIL
..............................................................................

กำจัดมด
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำการบริการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกรอบ ๆ ตัวอาคาร โดยเน้นที่สำรวจพบตัวมดแหล่งอาหารที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ
- โรย / ใส่ยาผงสำเร็จรูปใบบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำไม่ได้ เช่นแผงบอร์ดสวิตช์ไฟเครื่องปรับอากาศรอยแตกแยก บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก เป็นต้น
- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
- การขอความร่วมมือเรื่องการสุขาภิบาล และดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ แหล่งอาหาร (เศษอาหาร ขนม ขยะ) แหล่งหลบซ่อน (ข้าวของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เก็บทิ้ง) และแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มดจะขาดไม่ได้ เช่น ท่อน้ำ หรือก็อกน้ำรั่ว-ซึ่ม น้ำจากท่อแอร์ หรือพื้นที่ชื้นแฉะ มีน้ำขัง เป็นต้น

สารเคมีที่ใช้ : FIPRONIL
..............................................................................

กำจัดแมลงสาบ
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อนที่พบตัว แหล่งอาหารและบริเวณที่สำรวจพบร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากแมลงสาบ
- โรย / ใส่ยาผงสำเร็จรูปในแหล่งที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ หรือฉีดพ่นได้ไม่ทั่วถึง
- ใส่เหยื่อแมลงสาบชนิดเจล (GEL) ตามบริเวณที่เหมาะสม และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
- วาง / โรย เหยื่อแมลงสาบชนิดเม็ดในบริเวณที่เหมาะสมหรือบริเวณที่ฉีดพ่นยาน้ำ ยาผงไม่ได้
- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
- ขอความร่วมมือในการเข้าบริการ เพราะการฉีดพ่นแมลงสาบจะต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั่วทุกซอกทุกมุมที่เป็นแหล่งหลบซ่อน / พักอาศัยของแมลงสาบ บริเวณปิดล็อคที่ฉีดพ่นหรือทำบริการไม่ได้จะเป็นจุดแพร่ระบาดของแมลงสาบทำให้การควบคุมไม่ได้ผล
- คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล หรือการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นมาตรการในการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายพันธ์ อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัยและน้ำ

สารเคมีที่ใช้ : FIPRONIL
.......................................................................

กำจัดยุง
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
- ฉีดพ่นน้ำยาเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ (SPACE SPRAY) โดยพ่นแบบฝอยละเอียด (MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOGGING) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ฉีดพ่นเคมี รอบๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบอาคาร เป็นต้น
- ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ (LARVICIDN) ตามแหล่งเพาะพันธ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารสถานที่
- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

สารเคมีที่ใช้ : DELTAMAETHRIN
..........................................................................

กำจัดหนู
- สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ อันได้แก่ ร่องรอยหลักฐานที่เกิดจากหนู เช่น รูหนู รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอบกัดแทะทำลายหรือคลาบไคลเป็นต้น
- วางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้าหรือเร็ว ตามความเหมาะสมชนิดก้อน
- วางกาวตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้
- วางกับดัก (TRAPPING) จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานที่เหมาะสม โดยใช้กับดักเป็นหรือกับดักตาย (LIVETRAP / SNAPTRAP)
- ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง
- คำแนะนำในการการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ (EXCLUSION)การลดแหล่งอาศัย แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบลดแหล่งอาหารได้แก่ การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

สารเคมีที่ใช้ : BROMADILGUARD
ราคากำจัดปลวก :
ยินดีให้คำปรึกษาฟรี... ราคามาตรฐาน ประเมินราคาจากหน้างานสถานที่จริง
ลูกค้าอ้างอิง :
รายชื่อลูกค้าอ้างอิง
คอนโดณุศาศิริ สุขุมวิท กรุงเทพ
คอนโดธนาซิตี้ บางนา-ตราด กรุงเทพ
นิติบุคคลอาคารชุด นูเวล บางพลี สมุทรปราการ
นิติบุคคลอาคารชุด บางนาคอมเพล็กซ์ บางนา-ตราด กรุงเทพ
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิฟวิ่ง ศรีราชา ชลบุรี
นิติบุคคลอาคารชุด เบสตั้น อ.เมือง ชลบุรี
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคสท์ บางนา-ตราด กรุงเทพ
บริษัท เกรทติ้งฟอร์จูน จำกัด กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
บริษัท เคียวเซ ประเทศไทย จำกัด นิคมอมตะ ชลบุรี
บริษัท ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ แพรกษา สมุทรปราการ
บริษัท แชมป์อินดัสตรี จำกัด บางเสาธง สมุทรปราการ
บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บางพลี สมุทรปราการ
บริษัท เตียง้วน ปั่นด้าย จำกัด แพรกษา สมุทรปราการ
บริษัท ทิสเซิ่นครุปจำกัด สุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ
บริษัท ทองไชยอิเลคโทร จำกัด แพรกษา สมุทรปราการ
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด บ้านสวน ชลบุรี
บริษัท บางนาเซอร์วิส จำกัด บางนา-ตราด กรุงเทพ
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด บ้านสวน ชลบุรี
บริษัท มาสเตอร์โรลเลอร์ จำกัด บางเสาธง สมุทรปราการ
บริษัท เมทัลลิค จำกัด แพรกษา สมุทรปราการ
บริษัท แมแมอินดัสเตรียล จำกัด นิคมบางปู สมุทรปราการ
บริษัท เมืองสมุทรแลนด์ จำกัด พระประแดง สมุทรปราการ
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ จำกัด สุขุมวิท สมุทรปราการ
บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์ จำกัด บ้านเกาะ สมุทรสาคร
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด สุขุมวิท สมุทรปราการ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด บ้านค่าย ระยอง
บริษัท สยามเฟล็กซ์ จำกัด แพรกษา สมุทรปราการ
บริษัท แสงเจริญทูลส์ จำกัด บางเสาธง สมุทรปราการ
บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด ท่าทราย สมุทรสาคร
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด บางพลี สมุทรปราการ
บริษัท ออโตโมทีฟ เอเซียติ๊ก จำกัด กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
บริษัท ออลเทค ซัพพลาย จำกัด แพรกษา สมุทรปราการ
บริษัท อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำกัด ร่มเกล้า สุวรรณภูมิ
บริษัท อีเอส บิสซิเนส จำกัด ลาดกระบัง กรุงเทพ
บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี
บริษัท เอ็น.อี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บางเสาธง สมุทรปราการ
บริษัท เอส พี ภัทร อินเตอร์ จำกัด บางบ่อ สมุทรปราการ
บริษัท เอส.เอ็น.ซี.คัพ จำกัด บางบ่อ สมุทรปราการ
บริษัท โอ.พี.เอส.ซี. จำกัด ราษฎร์อุทิศ กรุงเทพ
ร้านทอง ตำหนักทอง 5 สาขาเทสโก้โลตัส ชลบุรี
ร้านทอง ตำหนักทอง 5 นิคมอมตะ ชลบุรี
ร้านชาบูชิ เทสโก้โลตัส บางปู
ร้านชาบูชิ บางนา-ตราด กรุงเทพ
ร้านศิลา คอฟฟี่แอนด์บริสโทร เสม็ด ชลบุรี
ร้านอาหาร ซิลเวอร์เลค ไร่องุ่น ชลบุรี
โรงเรียน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สุขุมวิท สมุทรปราการ
โรงเรียน อนุบาลมารียา อ่อนนุช กรุงเทพ
วัดเขาวังแก้ว เกาะจันทร์ ชลบุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 สุขสวัสดิ์ กรุงเทพ
ศูนย์อนามัยบางปูใหม่ บางปูใหม่ สมุทรปราการ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิคมบางปู สมุทรปราการ
สำนักงานกฎหมาย บางกะปิ กรุงเทพ
สนามฟุตซ้อล ปตท หนองข้างคอก ชลบุรี
หจก.ไทพิพัฒน์ หนองข้างคอก ชลบุรี
อพาร์ทเม้นท์บางนา บางนา-ตราด กรุงเทพ
อพาร์ทเม้นท์ชยกานต์ บางพลี สมุทรปราการ
หมู่บ้าน กลางเมือง ลาดกระบัง กรุงเทพ
หมู่บ้าน กัลปพฤกษ์ บางบ่อ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ สุขุมวิท กรุงเทพ
หมู่บ้าน ณุศาศิริ พระราม 9 กรุงเทพ
หมู่บ้าน เดอะคอนเนค อ่อนนุช กรุงเทพ
หมู่บ้าน เดอะคอนเนค แพรกษา สมุทรปราการ
หมู่บ้าน เดอะเซนโทร ลาดกระบัง กรุงเทพ
หมู่บ้าน ทรัพย์รุ่งเรือง สุขุมวิท สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ทวีทอง 3 , 5 บางบ่อ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน เทียนเกษม เทพารักษ์ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ธนาภิรมย์ ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน นิรันดร์วิลล์ บางแก้ว สมุทรปราการ
หมู่บ้าน เนเชอร่า แพรกษา สมุทรปราการ
หมู่บ้าน บางกอกบลูเลอวาร์ด เทพารักษ์ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน บุรีรมย์ บางปู สมุทรปราการ
หมู่บ้าน บุศรินทร์ บางพลี สมุทรปราการ
หมู่บ้าน บาหลีบีช ลาดกระบัง สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ปรีชา บางแก้ว สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ปัญฐิญา สุวินทวงศ์ กรุงเทพ
หมู่บ้าน ปริญญาดา ตำหรุ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน พรไพลิน แพรกษา สมุทรปราการ
หมู่บ้าน พฤกษาปูริแสนแก้ว กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
หมู่บ้าน พฤกษาปูริชานบัว บางแก้ว สมุทรปราการ
หมู่บ้าน พิศาล พระประแดง สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ฟ้าปิยรมณ์ ลำลูกกา ปทุมธานี
หมู่บ้าน ไพโรจน์ บางนา-ตราด สมุทรปราการ
หมู่บ้าน เพอร์เฟกซ์เพลส รามคำแหง กรุงเทพ
หมู่บ้าน เฟื่องฟ้า เทพารักษ์ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ภูมิใจนิเวศน์ พระประแดง สมุทรปราการ
หมู่บ้าน มัณฑนา บางแก้ว สมุทรปราการ
หมู่บ้าน มัณฑนา รามอินทรา กรุงเทพ
หมู่บ้าน มัลดีฟปาลม์ บางพลี สมุทรปราการ
หมู่บ้าน มัลดีฟบีช หนามแดง สมุทรปราการ
หมู่บ้าน เมืองหลวงวิลล่า สะพานสูง กรุงเทพ
หมู่บ้าน เมอริทแกรนด์ บางพลี สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ร็อคการ์เด้นท์ ลาดกระบัง สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ไรมอนด์พาร์ค เทพารักษ์ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ลลิลพาร์ค เทพารักษ์ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ลิฟวิ่งนาร่า ลาดกระบัง กรุงเทพ
หมู่บ้าน แลนซีโอ ลาดกระบัง กรุงเทพ
หมู่บ้าน ศุภาลัยวิลล์ แพรกษา สมุทรปราการ
หมู่บ้าน เศรษฐีปาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพ
หมู่บ้าน สิริภัสสร ศรีราชา ชลบุรี
หมู่บ้าน สีวลี กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
หมู่บ้าน แสนสิริ สุขุมวิท กรุงเทพ
หมู่บ้าน สุวรรณภูมิ บางพลี สมุทรปราการ
หมู่บ้าน สยามนิเวศน์ เทพารักษ์ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ออคิด แพลทฟอร์ม บางเสาธง สมุทรปราการ
หมู่บ้าน เอกอนันต์ บางบ่อ สมุทรปราการ
หมู่บ้าน ไอริสปาร์ค ปู่เจ้า สมุทรปราการ
ที่ตั้ง :
บริษัท เอ็น.ที.ยู. เพสท์คอนโทรล จำกัด
134/282 หมู่ที่5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปารการ
เขต/ อำเภอ :
เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด :
สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
10280
แก้ไขล่าสุด :
18 เมษายน 2562  14:47:44
Tags :
กำจัดปลวกกำจัดปลวกตายยกรังบริษัทกำจัดปลวก