088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
089-893-6792 เข้าเว็บไซต์
089-522-9000 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

บริษัทกำจัดปลวกคลองสานบริษัทกำจัดปลวกคลองสานรายละเอียดบริษัทฯคลิปวิดีโอ

หัวข้อข่าว : สารป้องกันและกำจัดปลวก


 กินดีอยู่ดีก็ปลวกนี่แหล่ะ นางพญาปลวกออกไข่วันละ 30,000 ฟองเชียวนะ ปลวกเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน บ้านจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อย่างไรก็ไม่พ้นปัญหาปลวก คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี โดยปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดินจะทำทางเดินทะลุจากใต้ดินขึ้นมาตามรอยแตกของพื้นคอนกรีต หรือรอยต่อระหว่างผนังหรือเสา เพื่อเข้าทำลายโครงสร้างที่ทำจากไม้ภายในอาคาร เช่น เสา คานไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง ตลอดจนเครื่องเรือนและเครื่องใช้ที่ทำจากไม้ แม้ในมุมที่มองไม่เห็น ยิ่งเงียบยิ่งมืดยิ่งเย็น ปลวกยิ่งชอบ ปลวกเป็นสัตว์ฉลาด และกำจัดได้ค่อนข้างยาก แต่หากรู้พฤติกรรมของสัตว์พาหนะ และกำจัดอย่างถูกวิธีก็ไม่ใช่เรื่องยาก หรือบ้านปูนทั้งหลังปลวกขึ้นได้ไหม คำตอบคือ ได้แน่นอน ขอเพียงมีช่องเล็ก ๆ เพียงไม่กี่มิลลิเมตร ปลวกร้ายก็สามารถแทรกตัวและเข้าทำลายบ้านที่คุณรักได้ ฤดูฝนควรกำจัดปลวกไหม คำตอบคือเป็นช่วงเวลาที่เราควรกำจัดปลวกเป็นอย่างยิ่ง เพราะความชื้นเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่ทำให้ปลวกมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการขยายพันธุ์และเติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศเช่นจากฤดูฝนไปสู่ฤดูร้อน แมลงเม่าจะออกมาจากรังช่วงพลบค่ำโดยจะบินเข้าหาแสงไฟ อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลวกเข้ามาทำรังในบ้าน

การป้องกันและกำจัดปลวกในอาคารบ้านเรือนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างจึงมีความสำคัญต่อการลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1)      การป้องกันและกำจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี มีหลายวิธี ดังนี้

1.1)  การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น การใช้เชื้อราในสกุล Metafhizium และ Beauveria หรือแบคทีเรียชนิด Becillus thuringiensis เป็นต้น

1.2)  การใช้กับดักแสงไฟ ดึงดูดหรือขับไล่แมลงเม่า ที่จะผสมพันธุ์ส่งผลให้ปริมาณรังปลวกที่จะเกิดขึ้นใหม่ลดลง

2)      การใช้สารเคมีกำจัดปลวก ซึ่งมีวิธีใช้หลายแบบ ดังนี้

2.1) การฉีดพ่น หรืออัดสารเคมีกำจัดปลวกลงในพื้นดิน ซึ่งใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวกทิ้งก่อนและหลังการปลูกสร้างอาคาร

2.2) การใช้เหยื่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลยับยั้งการลอกคราบของปลวก (Insect Growth Regulators) มีผลทำให้ตัวปลวกอ่อนที่ได้รับสารนี้ลอกคาบไม่ได้และตายไปในที่สุด ปลวกที่ได้รับสารนี้จะไม่ตาย แต่จะเป็นตัวแพร่กระจายให้กับปลวกตัวอื่นๆในรัง โดยการสัมผัสทางปากและร่างกาย ข้อเสียคือ ใช้ระยะเวลานานกว่าปลวกจะตายทั้งรัง แต่ถ้าผสมสารพิษบางอย่างเข้าไป จะทำให้ตายเร็วขึ้น สารเคมีในกลุ่มนี้คือ Hexaflumuron และ Diflubenzuron ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดเหยื่ออีกกลุ่มหนึ่งนั้น เป็นสารออกฤทธิ์ในระบบทางเดินอาหารของปลวก เช่น Disochin Octoherate Tetreahydrate

สารเคมีกำจัดปลวก ที่พบในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่

1)      กลุ่มออร์การโนฟอสเฟด (Organophoshate) เป็นสารที่มีอันตรายต่อคนและสัตว์ รวมถึงมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สารเคมีในกลุ่มนี้ที่ใช้ในการกำจัดปลวกมี 2 ชนิด คือ Chlorpyrifos และ Fenobucarb ใช้เพื่อทำเป็นแนวป้องกันปลวกและสามารถฆ่าปลวกได้ทันทีเมื่อปลวกสัมผัสกับสาร

2)      กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic Pyrethroid) เดิมเป็นสารสกัดจากพืช ที่เคยนำมาใช้ในการกำจัดแมลง คือ Phrethrin ซึ่งสกัดจากพืช แต่มีการสลายตัวเร็วจึงใช้กำจัดปลวกไม่ได้ ปัจจุบันจึงมีการสังเคราะห์สารชนิดนี้ขึ้นมาใหม่ ให้มีความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น จึงสามารถใช้กำจัดปลวกได้เรียกสารในกลุ่มนี้ว่า Pyrethroid สังเคราะห์ (Synthetic Pyrethroids) ซึ่งมีกลิ่นอ่อน เป็นอันตรายสูงต่อสัตว์น้ำ เมื่อนำมาใช้กำจัดปลวก จะใช้เพื่อเป็นสารไล่ปลวก ตัวอย่างของสารสังเคราะห์ในกลุ่มนี้ที่ใช้กำจัดปลวกมี 7 ชนิด คือ Cypermethrin, Permethrin, Alphacypermethrin, Bifenthrin, Deltamethrin, Fenvalerate และ Lamdacyhalothrin

3)      กลุ่มอื่นๆ (Other groups) สารเคมีที่ใช้กำจัดปลวก สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่ม ได้แก่

3.1) กลุ่มคลอโรนิโคตินิล (Chloronicuetinyl) เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบประสาทของแมลงผิดปกติ ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ที่ใช้ในการกำจัดปลวก คือ Imidacloprid

3.2) กลุ่มเฟนนีลไพราโซล (Phenyl Pyrazole) เป็นสารเคมีที่มีผลกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อของปลวกให้ทำงานมากกว่าปกติ ทำให้เกิดการชักและตายได้ ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ที่ใช้กำจัดปลวก คือ Fipromil

3.3) กลุ่มไซเลน (Silane) ได้แก่ Silafluofen

       4)   การใช้สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative) มีคุณสมบัติเป็นทั้งสารกำจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อรา

       5)   การใช้สารสกัดจากพืช เช่น ใบยูคาลิปตัส ใบเสม็ด ใบหรือเมล็ดสะเดา ใบกะเพรา เป็นต้น สารสกัดจากพืชนั้นอาจใช้ในส่วนของน้ำมันหอมระเหย ซึ่งจะออกฤทธิ์เร็ว แต่จะมีอายุการใช้งานสั้น หรืออาจใช้ในรูปแบบของสารสกัดในสารละลายต่างๆ เช่น Petroleum Ether, Chloroform และ Ethyl Acetate เป็นต้น

กำจัดปลวกยุคใหม่ต้องเข้าใจและรู้ให้จริงให้ถึง ปลวกบางสายพันธุ์มองเห็นได้ชัดเจน การกำจัดทำลายปลวกจึงไม่ยุ่งยาก แต่บางสายพันธุ์ใช้สารเคมีฉีดพ่นไม่หาย จำเป็นต้องพึ่งพาผู้เป็นบริษัทบริการกำจัดปลวกที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญโดยตรง อาชีพของคนกำจัดปลวกและแมลง จะต้องรู้ทุกสถานการณ์ บ้านนี้กำจัดปลวก บ้านปลอดปลวก คนปลอดภัย วางระบบป้องกันปลวกแม้แดดจะร้อน แต่เพื่อป้องกันปลวกให้ลูกค้าในอนาคต จากข้อมูลดังกล่างข้างต้น การเลือกใช้สารป้องกันและกำจัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพบว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้บริการป้องกันและกำจัดปลวกจากบริษัทบริการกำจัดปลวกที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และควรตรวจสอบรายการสารเคมีที่บริษัทกำจัดปลวกใช้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง

1)      สุรเชษฐ จามรมาน. 2547. หลักสูตรการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง 2547 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, นนทบุรี.

2)      Brian T. Forschler. 2008. การบรรยายเรื่องการใช้ชีววิทยาของปลวกเพื่อวางแผนในการกำจัด เอกสารการประชุมทางวิชาการ กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, นนทบุรี

ที่มา : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


วันที่ประกาศ :
19 สิงหาคม 2562  12:10:05

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาณการบุกรุกของปลวก
กลไกการกำจัดปลวกที่คุณควรทำความเข้าใจ
วิธีการกำจัดปลวกบ้านและไม่เคยคิดว่าต้องมีมันอีกต่อไป
วิธีกำจัดปลวก
ป้องกันปลวก
วิธีกำจัดปลวก การป้องกันรักษาภัยจากปลวกและสัญญาณที่ควรรู้
กำจัดปลวก DIY เคมีและไม่ใช่เคมี
เคล็ดลับกำจัดปลวกในบ้าน กำจัดปลวกวิธีไหนดีอย่างไร มาดูกัน
5 วิธีไล่ตะขาบให้ห่างไกลจากบ้านคุณ
5 กับดักมรณะสำหรับแมลงหวี่ตัวกวน
อันตรายจากแมลงวัน
อันตรายจากหนูมีอะไรบ้าง
บริการกำจัดยุง
รับกำจัดต่อ และแมลงมีพิษทุกชนิด
ระบบเหยื่อกำจัดปลวก Xterm (เอ็กซ์เทอม) นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
คุณรู้จักกับปลวกมากน้อยแค่ไหนมาดูกัน
แมลงวัน ( House Fly )
เราควรเลือกบริษัทรับกำจัดปลวกกำจัดแมลงด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
4 อันตราย ยุงในประเทศไทย พาหะโรคร้ายสู่บ้านคุณ
ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก
เครื่องมือตรวจหาปลวก Termatrac T3i
มดตกจากที่สูง จะตายมั้ย
มาดูจุดเสี่ยง ที่ปลวกมักจะขึ้นบ้านกันดีกว่าค่ะ
รู้หรือไม่!! แมลงสาบสัตว์ที่อึดที่สุดในโลก
10 วิธีกำจัดแมลงเม่าก่อนจะกลายเป็นปลวก!! ตัดวงจรก่อนกลายเป็นปลวกกินบ้าน อันตราย!!
3 จุดเสี่ยงที่ต้องระวัง ก่อนปลวกจะยึดบ้านคุณ
ภัยน้ำท่วม ระวังสัตว์ร้ายเข้าบ้านคุณ
ข้อควรปฏิบัติ ก่อน-หลัง เข้าฉีดน้ำยากำจัดปลวกและแมลงในบ้าน
ยุงลาย ต้นเหตุของไข้เลือดออก
นางพญาปลวก ราชินีปลวก
ปลวกกับวิธีจัดการที่ควรรู้การป้องกันและการกำจัด
กำจัดปลวกด้วยไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
กำจัดปลวกฉบับเร่งด่วน บอกเลยง่ายๆ
"Solignum Colourless TK" ถนอมทุกความคลาสสิก ชุบชีวิตไม้เก่า ทั้งยังเป็นการกำจัดปลวกเชิงป้องกันอีกทาง
เฟอร์นิเจอร์กับปลวกแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ฝนกรด
ลำพูในสวน
8 วิธีป้องกัน กำจัดปลวกไม่ให้ก่อกวนบ้าน
คลินิคกำจัดปลวก
สุดทึ่ง!! วิธีการกำจัดปลวกแบบปลอดภัยไร้สารเคมี ลองแล้วสูตรนี้แหละได้ผลสุดๆ
หลากหลายวิธีกำจัดปลวก
นักวิจัย มก. คิดค้นสมุนไพรกำจัดปลวกได้สำเร็จ
DIY กำจัดปลวกด้วยตัวเองโดยใช้เหยื่อล่อ
สารพัดวิธีกำจัดปลวกให้สิ้นซากด้วยตัวคุณเอง
ฉีดปลวก กำจัดปลวก ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว
วิธีกำจัดปลวกอย่างได้ผล หมดกังวลเรื่องปลวกขึ้นบ้าน
เจ้าของสุดช้ำ คฤหาสน์หรู 40 ล้าน ปลวกรุมทึ้งแถมหลังคารั่ว บริษัทรุดเคลียร์!
ตะลึง! พบราชินีปลวกอายุกว่า 40 ปี ตัวใหญ่มาก
ปัญหาปลวกป้องกันได้ กับเคล็ดลับที่ควรรู้ก่อนบ้านพัง !
9 สัญญาณบอกว่า “ปลวก” กำลังบุก รู้ตัวไว้ ก่อน “บ้าน” พัง
10 วิธีกำจัดปลวกจอมแทะในบ้านให้สิ้นซาก
เศร้า!อาม่าซุกเงินจนปลวกแทะ
หวั่นอาเพศ! งูหลาม-จอมปลวก โผล่ข้างตึกปลัดสธ.
ความเชื่อเรื่องจอมปลวก
สลด เศรษฐีซื้อบ้าน 40 ล้านเจอปลวกทั้งหลัง เครียดเส้นเลือดสมองแตกตาย ญาติฝากเป็นอุทาหรณ์
ทรายอะเบท
หมวย พิลาวรรณ ช้ำใจซื้อบ้านโครงการหรู รั่ว ปลวกกิน
ข้อสงสัยของ โรคติดเชื้อฮานตา ทางไต
น้ำจุลินทรีย์ "ปลวก"
สื่อนอกตีข่าว "แมลงไทย" โกอินเตอร์ ขึ้นแท่นวัตถุดิบใน "ครัวฝรั่งเศส"
รวบรวมแมลงทั่วโลก ให้ คอสตาริกา
ภูมิปัญญา'ไข่เค็ม'พอกดินจอมปลวก
6 วิธีจัดการที่ดีกับสารเคมี ช่วงน้ำท่วม
น้ำท่วมระวังไว้ ยุง ภัยร้ายใกล้ตัวสัตว์เลี้ยง
เหม็นยาฆ่าแมลง
จอมปลวกพญานาคจินตนาการธรรม
อดีตเจ้าอาวาสเครียด ซดยาฆ่าปลวกดับ
"ปลวก" ภัยอันตรายต่อบ้านคุณ
ระวัง! สัตว์ไม่มีขา
"ปลวก" เพาะเลี้ยงเห็ดโคน
ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุทำให้มีปลวกในที่อยู่อาศัย
ปัจจัย 7 ประการในการควบคุมปลวกในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
5 อันดับ แมลงอันตราย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
การต่อสู้กับปลวกขึ้นบ้าน (Fighting to Termite in House)
โรคฉี่หนู มันมากับภัยน้ำท่วม
รอบรู้เรื่องปลวก
น่าเสียดาย! เก็บเงินไว้ ถูกปลวกแทะ 3 แสน
ไม้เก่าสร้าง'บ้านเรือนไทย'ทน-ไร้ปลวก
ตามรอย 'แมลงกินได้' แหล่งอาหารอนาคตมนุษย์โลก!
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดแมลง
เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging Maching)
วิธีการใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง
ปลวก (Termites)
กำจัดปลวก กับ เอ็กซ์เทอร์ร่า (EXTERRA)
บ้านปลอดปลวก – รอบรู้เรื่องบ้านๆ ตอนที่ 2
เชื่อจอมปลวกยักษ์ทำธุรกิจเฮง
ปลวกรู้ทัน.....
อย่างนี้ก็มี! ปลวกบุกธนาคารอินเดีย สูญ10ล้าน
นักวิจัยไทยเจ๋งใช้สมุนไพรฆ่าปลวก (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 4 มิ.ย.)
'แซนฮอส' บุกจัดสรร-คอนโดลุยธุรกิจปลวกดันยอดขาย 25 ล้าน
เซนตริคอน / sentricon
ปลวก Termite (White ants)
สาเหตุของการเกิดปลวกมากที่ประเทศไทย
เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
ปลวกตัวร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย
ปลวกผู้ย่้อยสลายในธรรมชาติ
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
การป้องกันกำจัด...ปลวก
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (3/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (2/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (1/3)
รู้จัก "วงจรชีวิตของปลวก" ก่อน "ใช้บริการกำจัดปลวก" กันดีไหม?
ไส้เ้ดือนฝอยกับการกำจัดปลวก...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก.....
ผลิตใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก หนึ่งทางเลือก....ไม่ใช้สารเคมี
ปลวก.. สู่การเปลี่ยนโฉมพื้นบ้าน(อายุกว่า 20 ปี)
พบวิธีใหม่กำจัดปลวกแบบธรรมชาติ
บ้านปลอดปลวก “นาโน ไบโอโฮม”
ธุรกิจกำจัดปลวกสะพัด 8 พันล้าน
เกษตรยุคใหม่ ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
พลังงานชีวภาพจาก...ปลวก!
เชอร์วู้ด เคมิคอล(SWC) เล็งลงทุนตั้งโรงงานผลิตในออสเตรเลียปี 54 หากมียอดขายตามเป้า
พิษน้ำมันซัดธุรกิจกำจัดแมลงเจ๊ง
กรมวิทย์ฯ ออกโรงเตือน ภัยจากสารเคมีกำจัดแมลง
“ครีม”ปัดจิกด่าใครแค่อยากหาคนกำจัดปลวก
แนะใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกปลอดภัย
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
ทีวีไกด์: "เดอะ จ๊อบ"เส้นทางของมืออาชีพ ส่ง “แอร์” เจาะลึกกำจัดปลวก จันทร์ 21 ก.พ.นี้!!
โปรโมชั่น: คุ้ม 2 ชั้น! กำจัดปลวกราคาถูกใจ ฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ
ดูแลบ้านหลังน้ำลด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฟรี! กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมขัง
บั๊ก สตอพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดูแลบ้านหลังน้ำลด
“เอ็นซิสเท็กส์” เปิดตัวโปรแกรมการรับประกันการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย
“เอ็นซิสเท็กส์”เปิดตัวโปรแกรมรับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมกำจัดปลวก
เอ็นซิสเท็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ"รับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวกในวงเงิน 3 ล้านบาท"
กสิกรไทยจัดเดือนส่งเสริมสินเชื่อบ้าน คิดดอกต่ำ กู้บ้านแถมแจ๋ว
กำจัดปลวกกับเคล็ดลับบ้านไม้ไร้ปลวก
อิคาริ กำจัดปลวก แมลง
ไทยคว้าแชมป์ราชินีปลวก ตัวใหญ่เกือบ3นิ้ว-พบที่ค่ายทหาร
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดกำจัดปลวกโตสวนกระแสเตรียมนำเข้าเทคโนโลยีรองรับตลาด
พีเอสที เผยลูกค้าใส่ใจสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดปลวกมาแรง
เครื่องอัดน้ำยากำจัดปลวก
พีเอสที เชื่อมั่นคุณภาพ รุกตลาดประมูล
PST โชว์เทคโนโลยีกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดรับกำจัดปลวก ปี 50 แข่งดุ ดันสมาคมฯ สร้างมาตรฐานให้ผู้บริโภค
ธ.เกียรตินาคิน ร่วม NPA Grand Sale โปรโมชั่นพิเศษ
พีเอสที ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังสารเคมีด้อยคุณภาพ
ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส บริษัทกำจัดปลวกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SANHOS
บริษัทกำจัดปลวก Bug People จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า
ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง มอบ GiftVoucher พร้อมระบบกำจัดปลวก
กำจัดปลวก…แถมฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ ไร้กังวลเรื่องสารเคมี
สมาคมธุรกิจสร้างบ้านจับคู่ธุรกิจกำจัดปลวก
์Nemesisกำจัดปลวก
Xtermกำจัดปลวก
เอ็กซ์เทอร์ร่ากำจัดปลวก
ปลวกนักคิดกับภารกิจลับ
เผยอดีตเมีย"ไทเกอร์"รื้อบ้านหรู คาดปลวกกินอื้อ ยังใจบุญบริจาควัสดุเหลือใช้
ปลวกมะเร็งร้ายภัยบ้าน
กำจัดปลวกดีๆทั่วประเทศ
สมุนไพรกำจัดปลวก
ปลวกกับการกัดกิน
กำจัดปลวก กับวิธีที่คุณเลือกใช้ให้เหมาะสม?
ปลวกกับบ้านเป็นของคู่กัน
ปลวก วัฏจักรชีวิตในกองดิน
กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
ทดสอบจากแอดมิน