088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
089-893-6792 เข้าเว็บไซต์
089-522-9000 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

บริษัทกำจัดปลวกคลองสานบริษัทกำจัดปลวกคลองสานรายละเอียดบริษัทฯคลิปวิดีโอ

หัวข้อข่าว : คลินิคกำจัดปลวก


 วิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวกเพื่อใช้บริการ

ปัจจุบัน บริษัท หรือหน่วยงานที่ให้บริการกำจัดปลวกนั้นมีอยู่มากมายหลายบริษัทครับ เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเยอะมากแต่ส่วนมากบริษัทเหล่านี้มักเป็นบริษัทเถื่อน ที่มีการจัดตั้งขึ้นมารับงานอย่างผิดกฏหมาย ไม่ถูกหลักเกณฑ์ดังนั้นเมื่อมีอะไรผิดพลาด ผู้บริโภคจึงมักจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้น หากต้องการจะเลือกใช้บริการของบริษัทกำจัดปลวก ควรมีหลักเกณฑ์ในการเลือก เพื่อที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพมากที่สุด

 

หลักการเลือกบริษัทกำจัดแมลงนั้น มีดังต่อไปนี้ครับ

1.บริษัทต้องมีใบจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถนำมาอ้างอิงได้

2.มีใบรับรองอนุญาตการค้า อย่างชัดเจนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

3.ต้องมีใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องและชัดเจน ตลอดจนใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายจากสำนักกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

มีใบ ภพ.20 หรือ ใบเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบรับรองการเป็นสมาชิก ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทยหรือชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา หรือชมรมประกอบกิจการอื่นๆ ที่เชื่อถือได้

 

บริษัทกำจัดปลวกที่ดี

1.ต้องมีใบประกาศนียบัตรการอบรมความรู้ในการกำจัดแมลงในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหนะนำโรคและมีใบอนุญาตในการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือในทางสาธารณสุข ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ใบรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การอนามัย หรือ มาตรฐานการทำงาน เช่น ISO : 9001 , ISO : 18000 เป็นต้นซึ่งบริษัทที่ผ่านมาตรฐานเหล่านี้ จะเป็นบริษั่ทที่มีมาตรฐานในการทำงานและการให้บริการสูง

2.บริษัทมีแหล่งที่ตั้งชัดเจน สามารถตรวจสอบได้และสามารถติดต่อในเวลาทำการได้ตลอดแหล่งที่ตั้งควรเป็นอาคารสำนักงานแบบมาตรฐานที่ยอมรับได้

สารเคมีในบริษัท ต้องเป็นสารเคมีที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้จากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงไม่มีการนำเอาสารเคมีที่นอกเหนือจากนั้นมาใช้งานโดยพละการซึ่งหน่วยงานที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องชอบนำมาใช้ และสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยคือเกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือคน เพราะมีสารเคมีตกค้าง

3.บริษัท มีประสบการณ์ ที่ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง อาจโดยทางต่างๆ เช่นการบอกต่อ การพูดถึง หรือการ แนะนำ จากผู้ที่เคยใช้บริการ ในแง่บวก เช่น Feedback ต่างๆ บริการหลังการขาย ฯลฯ

ราคาที่นำเสนอ ควรอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ไม่แพงมากจนเกินไป

พนักงานมีความสุภาพ เรียบร้อย มีบุคลิกดี

เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถอ้างอิงได้ถึงมาตรฐานการบริการอย่างไรก็ตาม ที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเพียงปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากบริษัท หรือหน่วยงานให้บริการกำจัดแมลงเท่านั้น แต่การที่จะตัดสินใจเลือกจริงๆก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเป็นสำคัญ ว่าจะเลือกแบบไหน เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด

 

 

ทำความรู้จักกับน้ำยากำจัดปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีลักษณะพิเศษ อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นหมู่คณะที่มีความสามัคคีกันเป็นอย่างยิ่งโดยในรังของปลวกรังหนึ่งๆจะมีนางพญาปลวก ที่เป็นศูนย์รวม และการสืบพันธุ์มีปลวกงานที่คอยนำเอาอาหารมาเลี้ยงตัวอ่อนและปลวกทหารสำหรับป้องกันรังของพวกมัน การกำจัดปลวกเหล่านี้ไปก็แค่ทำการขุดรังของมันออกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการกำจัดปลวกที่ได้รับความนิยมคือการใช้น้ำยา หรือผงเคมีมากกว่าซึ่งประเภทของยาเคมีที่ได้รับความนิยมนั้น แบ่งเป็นประเภทดังนี้

1. น้ำยาเคมี

เป็นน้ำยาที่ถูกออกแบบมาสำหรับการกำจัดแมลงในบ้านโดยเฉพาะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ตกค้างในดินไม่เหมือนกับน้ำยาเคมีกำจัดแมลงของภาคการเกษตรที่ใช้สารเคมีที่ตกค้างในดินส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์และเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้ำยาประเภทนี้มักเป็นน้ำยาที่สกัดจากสารออกฤทธิ์ในพืชประเภทต่างๆ?ที่เป็นที่นิยมมาก็เช่น สารไพรีทรอยด์ เนื่องจากมีการออกฤทธิ์ที่ทำให้ปลวกเกิดเป็นอัมพาตเฉียบพลัน (คือตายทันที)และมีความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่ำ

2. ผงเคมี

ผงเคมีเป็นสารกำจัดปลวกประเภทหนึ่ง ที่มักจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถทำให้เปียกชื้นได้ เช่นฝ้าเพดาน หัวเสา ไม้อัด หรือไม้ที่มีราคาแพง เพราะเมื่อส่วนเหล่านี้ของตัวบ้านโดนความชื้นมักจะโป่งพอง หรือเนื้อไม้เสียหายสารกำจัดแมลงแบบผงเคมี จึงถูกนำมาใช้ในกรณีดังกล่าวโดยผงเคมีจะมีลักษณะเป็นผงเม็ดละเอียด สำหรับโรยในซอก หรือในรังปลวกเมื่อปลวกโดนผงแล้วจะไม่ตายในทันที แต่จะติดต่อกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงรังและทำให้ตายยกรัง ผงเคมีประเภทนนี้มีสารออกฤทธ์ที่สำคัญ คือ Cypermethrin

3. น้ำยาสมุนไพรกำจัดแมลง เป็นน้ำยาที่ค่อนข้างมาแรงในการกำจัดปลวก

เนื่องจากไม่มีพิษตกค้างใดๆ ในดินหรือธรรมชาติจุดเด่นของน้ำยาประเภทนี้คือสลายตัวได้ง่ายมากแต่ก็สามารถ

กำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยส่วนมากแล้วน้ำยาประเภทนี้จะเป็นน้ำยาที่ได้จากการหมักพืชประเภทต่างๆ

ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงอย่างได้ผล ไม่ว่าจะเป็น สะเดา ข่า ตะไคร้ห้อมอย่างไรก็ตามน้ำยากำจัดแมลงประเภทนี้

ควรมีการควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัดใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะอาจมีผลต่อพืชบางชนิดที่อยู่ในบริเวณบ้าน

สุดท้ายแล้ว การจะกำจัดปลวกได้ผลหรือไม่ อย่างไรนั้นต้องดูสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย

และควรมีการเลือกใช้น้ำยา ผงเคมีหรือสมุนไพรกำจัดปลวกอย่างจำเป็นและระมัดระวังเพื่อที่จะได้กำจัดปลวกอย่างได้ผล

และไม่มีผลอันตรายข้างเคียงเกิดขึ้น กับคนและสัตว์เลี้ยง

 

 

การกำจัดปลวก ควรทำกี่ครั้ง

ในการกำจัดปลวก สิ่งหนึ่งที่สร้างความเข้าใจผิดแก่หลายๆ คน คือมักจะคิดว่ากำจัดปลวกแค่ครั้งเดียวแล้วปัญหาเรื่องปลวก มันจะหายไปที่จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นครับ เพราะปัญหาปลวกนั้นนอกจากการกำจัดและกวาดล้างในครั้งแรกแล้ว จะต้องมีการติดตามผล และการทำกระบวนซ้ำอีกครั้งจนกว่าจะหายอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นแล้วต้องมีการตรวจสุขภาพของบ้าน หรืออาคารอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ปัญหากลับมาอีกครั้ง

สำหรับขั้นตอนการกำจัดปลวกอย่างสมบูรณ์ แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนแรก

จะเป็นขั้นตอนของการสำรวจและต้นหาปัญหาของการกำจัดปลวกภายในบ้าน ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่

ในบริษัทกำจัดปลวก จะเข้ามาทำการสำรวจ ตรวจตรา ปัญหาที่เกิดขึ้น

2. ขั้นตอนที่สอง

เป็นขั้นตอนที่จะเริ่มทำการจัดการกับปัญหาในรอบแรกเรียกขั้นตอนนี้ว่า การกวาดล้างโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทกำจัดแมลงจะทำการเข้าไปฉีดพ่นน้ำยา ตามจุดต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ในชุดแรกได้ทำการตรวจสอบและจะมีการขุดจอมปลวกรอบ ๆ บริเวณบ้านเพื่อเป็นการตัดปัญหาปลวกอย่างครบวงจร ไม่ให้เกิดการผลิตปลวกรุ่นใหม่ๆเข้ามาโจมตีบ้านได้อีก ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดได้มากที่สุดเพราะต้องจัดการกับปัญหาปลวกที่เรื้อรัง ให้หมดสิ้นไปได้มากที่สุด

3. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

หลังจากทำการกวาดล้างปัญหาปลวกในรอบแรกไปแล้ว พนักงานกำจัดปลวกจะเข้ามาติดตามประเมินผลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าสามารถกำจัดปลวกได้หรือไม่โดยการเข้ามาตรวจสอบประเมินผลจะทำหลังจากการกวาดล้างในรอบแรกไปแล้วประมาณ 3 อาทิตย์ในรอบนี้นอกจากพนักงานจะทำการฉีดพ่นน้ำยา ทั้งในและรอบตัวบ้านอีกครั้งเป็นการปฏิบัติการณ์ซ้ำจุดเดิมในกรณีที่มีปลวกเล็ดรอดหรือรอดตายจากการปฏิบัติการณ์กวาดล้าง มักจะเจอขั้นตอนนี้ จัดการจนหายไปอีก

4. ขั้นตอนการสร้างการป้องกันปัญหาในอนาคต

เป็นขั้นตอนที่ทำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ปลวกเข้ามาสร้างปัญหาอีกในอนาคตโดยขั้นตอนนี้จะทำกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาสัญญา อาจเว้นระยะห่างกันคือเดือนละครั้ง หรือ 3 เดือนต่อหนึ่งครั้งก็ได้ขั้นตอนนี้หลักๆจะเป็นการฉีดพ่นน้ำยาป้องกันปลวกอีกครั้ง รอบๆ บริเวณบ้านและตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนมากเมื่อถึงขั้นตอนนี้จะพบว่าปัญหากว่า 95% ลดลงไป ยกเว้นในกรณีที่ปัญหาหนักมากจริงๆ เช่น บ้านหรืออาคารอยู่ในพื้นที่ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการโจมตีของปลวกจะเห็นได้ว่า การกำจัดปลวก หรือแมลงต่างๆ นั้นจำเป็นต้องทำหลายครั้งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบผลว่า ปลวกตายจริงและลดปัญหาลงได้อย่างแน่นอน ไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วปล่อยเลย

 

ตรวจสุขภาพบ้านก่อนที่จะสายเกินไป เดี๊ยวจะโดนปลวกยึด

ปลวกเป็นแมลงร้ายที่สามารถทำให้บ้านอันแสนรัก แสนมีค่าของเราพังพลายลงได้ง่ายๆ เพราะปลวกนั้นเปรียบเสมือนเชื้อมะเร็งร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกินในบ้านของเราอย่างเงียบๆและกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินเยียวยาแล้ว อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะป้องกันปัญหาและภัยร้ายนี้ได้อย่างเนิ่นๆ ด้วยการตรวจดูจุดเสี่ยงและจัดการกับมันได้อย่างทันท่วงที โดยจุดเสี่ยง ที่เป็นสัญญาณว่า

 

ปลวกกำลังโจมตีบ้านของเราอยู่นั้น มีดังนี้

1. บริเวณห้องอับชื้น ห้องเก็บของ

ที่แรกที่ควรจะต้องมีการตรวจตราอย่างละเอียด คงหนีไม่พ้นห้องเหล่านี้แหละครับเพราะว่า ห้องเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นห้องที่ใช้เก็บของ อาจจะมีพวกลังกระดาษหรือปึกกระดาษที่เป็นอาหารที่ปลอกชอบอยู่มากมาย ให้พยายามตรวจดูให้ดีถ้าพบขุยดินเป็นทางยาวๆ ล่ะก็ใช่แน่ บ้านของคุณกำลังโดนปลวกบุก

2. ห้องน้ำ

แม้ว่าห้องน้ำจะเป็นห้องที่มีความเปียกชื้นอยู่ตลอด แหละหลายๆคนคิดว่าคงไม่มีปัญหาปลวกในห้องนี้เป็นแน่ ขอบอกว่าคิดผิดครับ เพราะปลวกสามารถที่จะอาศัยอยู่ในห้องน้ำได้ โดยให้ค้นหาตามขอบประตู วงกบ(ใช้ของแข็งเคาะ) ถ้าพบว่าเนื้อไม้กลวงๆ ล่ะ ก็หมายความว่าโดนปลวกแทะไปหมดแล้วนั่นเอง

3. ห้องครัว

เป็นอีกจุดหนึ่งที่ปลวกมักจะใช้เป็นทางผ่านในการเข้ามาโจมตีส่วนต่างๆ ของบ้านทั้งนี้เพราะห้องครัว มักจะมีซอกหรือมุม ที่อับชื้น ลับสายตาพอที่จะทำให้พวกมัสามารถสร้างทางเข้ามาภายในบ้านได้นั่นเอง

4. ห้องนอน

โดยเฉพาะห้องนอนอยู่ชั้นล่างของบ้าน ให้ลองเลื่อนเตียงดูอาจจะพบพวกมันอยู่ก็เป็นได้ เพราะเตียงไม้ปัจจุบันมักทำจากไม้อัดที่เป็นอาหารโปรดของปลวก

5. บานประตู

ก็เป็นอีกจุดหนึ่งพบว่าเป็นแห่งแรกๆ ที่โดนปลวกโจมตีได้บ่อยเพราะบานประตูในปัจจุบัน ยังไงก็ต้องทำมาจากไม้ ซึ่งแน่นอนว่าปลวกชอบ

6. สนามหญ้า

และสวนหลังบ้านโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีการก่อสร้างแล้ววัสดุเหลือ ก็มักจะเอาไปกองๆ ไว้ในสวนบ้างหรือที่สนามหญ้าบ้างเพราะถ้าเอามาไว้ใกล้บ้านก็จะเกะกะกินเนื้อที่ขอบอกเลยว่านี่คือวิธีเลี้ยงปลวกดีๆ นี่เองดังนั้นหากใครที่มีการนำเอาวัสดุก่อสร้างไปกองไว้ในสวยหรือสนามหน้าบ้านให้รีบไปสำรวจด่วนเลย

 

นอกจาก ทั้ง 6 ที่ที่กล่าวมาแล้ว

ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือฝ้าเพดานที่มีการพบปลวกอยู่บ่อยๆแต่ปลวกเป็นสัตว์ที่กินจากล่างขึ้นสู่บน ดังนั้นถ้าพบมันที่ฝ้าเพดานให้รีบมาตรวจสอบด้านล่างของบ้าน เพราะกว่าที่มันจะขึ้นไปถึงบนฝ้าได้แสดงว่าปลวกต้องกัดกินด้านล่างมาแล้วอย่างอิ่มหนำนั่นเอง

 

เทคนิคการแดน้ำยาปลวกอย่างไรให้โดน

เป็นที่รู้กันดีว่า หนึ่งในวิธีกำจัดปลวกที่ได้ผล คือการฉีดพ่นน้ำยาในส่วนต่างๆของบ้าน หรือส่วนที่โดนปลวกโจมตีโดยสามารถสังเกตจุดที่เสียหายจากการกัดกินของปลวกได้ง่ายๆ คือ เนื้อไม้เปราะบาง มีเสียงกรอกแกรบและมีขุยดินที่เกิดกจากการสร้างของปลวกเป็นทางยาว อย่างไรก็ตามในการฉีดพ่นน้ำยาบางครั้งกลับพบว่า ไม่สามารถจัดการกับปลวกได้อย่างตรงจุด

 

สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกที่ได้ผล มาฝากกันครับ

ก่อนอื่นอุปกรณ์ในการฉีดพ่นน้ำยา ควรเป็นถังที่มาตรฐาน มีสายยางและหัวฉีดพ่นมาให้ในตัวถังควรเป็นสแตนเลส ไม่แนะนำให้ใช้ถังพลาสติกเพราะน้ำยาบางตัวจะทำปฏิกิริยากับพลาสติกอาจเกิดความเสียหายแก่ถังได้ส่วนด้ามฉีดควรมีความยาวสักหน่อยสำหรับการยื่นไปฉีดในพื้นที่ที่ผู้ฉีดไม่สามารถไปถึง เช่น บนฝ้า ในรู เป็นต้น?นอกจากนั้นควรเตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น หัวเข็มฉีด ที่จะเป็นลักษณะของสลิงก์ฉีดสำหรับสวมกับด้ามฉีด เพื่อฉีดในเนื้อไม้ที่แตก หรือส่วนที่เป็นซอกเล็กๆเมื่ออุปกรณ์ครบแล้ว ให้ทำการผสมน้ำยา กับน้ำในถังตามอัตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดที่ใช้ ตามที่น้ำยาประเภทนั้นๆ กำหนดไว้จากนั้นจึงทำการโยกคันโยกที่อยู่บนฝาถังขึ้นลงเพื่อผสมส่วนของน้ำกับน้ำยาให้เข้ากัน และอัดแรงดันให้กับถังสำหรับฉีดเมื่อแรงดันได้ที่แล้ว ก็จะสามารถฉีดพ่นน้ำยาได้แล้ว

 

สำหรับระดับการพ่นน้ำยา มีดังต่อไปนี้

1. การฉีดพ่นในพื้นที่ที่ต้องการให้น้ำยากระจายเป็นวงกว้าง

เช่น สนามบริเวณตัวบ้าน การฉีดในระดับนี้ จะปรับด้ามฉีดให้มีการพ่นน้ำยาเป็นวงกว้าง หรือฝอยกว้าง โดยองศาการฉีดให้ฉีดต่ำประมาณ 45 องศาเพื่อที่น้ำยาจะได้พรมลงส่วนพื้นรอบๆ ตัวสิ่งก่อสร้างได้ อย่างทั่วถึงการฉีดแบบนี้จะเน้นฉีดด้านนอกอาคารเป็นหลัก

2. การฉีดพ่นแบบเน้นการทำลาย

หมายถึงการปรับระดับของน้ำยาให้เป็นเส้นตรง เพื่อให้น้ำยามีความเข้มข้นและความแรงมากกว่าการฉีดแบบฝอย กรณีที่ต้องใช้การฉีดแบบนี้ เช่นการฉีดอัดในรูปลวก การฉีดทำลายรังปลวก การฉีดฝ้าเพดาน เป็นต้น

3. การฉีดโดยปรับความแรงระดับต่ำ สำหรับใช้กับหัวเข็ม

เป็นการฉีดในส่วนที่ต้องการให้น้ำยาเข้าสู่ส่วนที่เป็นซอกหลืบ หรือเนื้อไม้หรือในส่วนที่ไม่สามารถฉีดได้ด้วยวิธีการธรรมดาการฉีดแบบนี้จะเน้นไม่ให้มีการเลอะ ของน้ำยาที่มากเกินไปกล่าวโดยสรุปแล้วหลักในการฉีดน้ำยาจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันนั่นเอง

 

 

จะเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกอย่างไรดี

อย่างที่เคยพูดไปในครั้งก่อนว่า มีบริษัท หรือหน่วยงานที่ให้บริการกำจัดปลวก หรือกำจัดแมลงอยู่มากมายในท้องตลาด

ซึ่งโดยหลักการแล้วจะมีกรรมวิธีการให้บริการในมาตรฐานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท

คือรูปแบบและระดับการบริการครับซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับ Feed Back หรือคำตอบรับที่ดี จากลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

และสำหรับบริษัทกำจัดปลวกที่ดี ควรมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานดังนี้

1. บริษัทที่ดี ควรมีการโทรนักลูกค้าล่วงหน้า ก่อนการเข้าทำบริการแต่ละครั้ง

เนื่องจากลูกค้าจะได้เตรียมตัว ในการควบคุมดูแลได้ถูก เพราะบริษัทและพนักงานที่ดีจะไม่เข้าทำบริการที่บ้านหรืออาคารสถานที่ของลูกค้าตามลำพัง

2. บริษัทที่ดี จะมีเครื่องแต่งกายที่เรียบร้อย รัดกุม

และเครื่องป้องกันสำหรับการทำบริการอย่างเป็นมาตรฐานครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นถุงมือ ที่ปิดจมูก หมวก เป็นต้น

เครดิต : www.fctrack.com


วันที่ประกาศ :
27 กรกฏาคม 2559  19:50:11

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาณการบุกรุกของปลวก
กลไกการกำจัดปลวกที่คุณควรทำความเข้าใจ
วิธีการกำจัดปลวกบ้านและไม่เคยคิดว่าต้องมีมันอีกต่อไป
วิธีกำจัดปลวก
ป้องกันปลวก
วิธีกำจัดปลวก การป้องกันรักษาภัยจากปลวกและสัญญาณที่ควรรู้
กำจัดปลวก DIY เคมีและไม่ใช่เคมี
เคล็ดลับกำจัดปลวกในบ้าน กำจัดปลวกวิธีไหนดีอย่างไร มาดูกัน
5 วิธีไล่ตะขาบให้ห่างไกลจากบ้านคุณ
5 กับดักมรณะสำหรับแมลงหวี่ตัวกวน
อันตรายจากแมลงวัน
อันตรายจากหนูมีอะไรบ้าง
บริการกำจัดยุง
รับกำจัดต่อ และแมลงมีพิษทุกชนิด
ระบบเหยื่อกำจัดปลวก Xterm (เอ็กซ์เทอม) นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่
คุณรู้จักกับปลวกมากน้อยแค่ไหนมาดูกัน
แมลงวัน ( House Fly )
เราควรเลือกบริษัทรับกำจัดปลวกกำจัดแมลงด้วยเหตุผลอะไรบ้าง
4 อันตราย ยุงในประเทศไทย พาหะโรคร้ายสู่บ้านคุณ
ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก
เครื่องมือตรวจหาปลวก Termatrac T3i
มดตกจากที่สูง จะตายมั้ย
มาดูจุดเสี่ยง ที่ปลวกมักจะขึ้นบ้านกันดีกว่าค่ะ
รู้หรือไม่!! แมลงสาบสัตว์ที่อึดที่สุดในโลก
10 วิธีกำจัดแมลงเม่าก่อนจะกลายเป็นปลวก!! ตัดวงจรก่อนกลายเป็นปลวกกินบ้าน อันตราย!!
3 จุดเสี่ยงที่ต้องระวัง ก่อนปลวกจะยึดบ้านคุณ
ภัยน้ำท่วม ระวังสัตว์ร้ายเข้าบ้านคุณ
ข้อควรปฏิบัติ ก่อน-หลัง เข้าฉีดน้ำยากำจัดปลวกและแมลงในบ้าน
ยุงลาย ต้นเหตุของไข้เลือดออก
นางพญาปลวก ราชินีปลวก
ปลวกกับวิธีจัดการที่ควรรู้การป้องกันและการกำจัด
กำจัดปลวกด้วยไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
กำจัดปลวกฉบับเร่งด่วน บอกเลยง่ายๆ
"Solignum Colourless TK" ถนอมทุกความคลาสสิก ชุบชีวิตไม้เก่า ทั้งยังเป็นการกำจัดปลวกเชิงป้องกันอีกทาง
เฟอร์นิเจอร์กับปลวกแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ฝนกรด
ลำพูในสวน
8 วิธีป้องกัน กำจัดปลวกไม่ให้ก่อกวนบ้าน
คลินิคกำจัดปลวก
สุดทึ่ง!! วิธีการกำจัดปลวกแบบปลอดภัยไร้สารเคมี ลองแล้วสูตรนี้แหละได้ผลสุดๆ
หลากหลายวิธีกำจัดปลวก
นักวิจัย มก. คิดค้นสมุนไพรกำจัดปลวกได้สำเร็จ
DIY กำจัดปลวกด้วยตัวเองโดยใช้เหยื่อล่อ
สารพัดวิธีกำจัดปลวกให้สิ้นซากด้วยตัวคุณเอง
ฉีดปลวก กำจัดปลวก ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว
วิธีกำจัดปลวกอย่างได้ผล หมดกังวลเรื่องปลวกขึ้นบ้าน
เจ้าของสุดช้ำ คฤหาสน์หรู 40 ล้าน ปลวกรุมทึ้งแถมหลังคารั่ว บริษัทรุดเคลียร์!
ตะลึง! พบราชินีปลวกอายุกว่า 40 ปี ตัวใหญ่มาก
ปัญหาปลวกป้องกันได้ กับเคล็ดลับที่ควรรู้ก่อนบ้านพัง !
9 สัญญาณบอกว่า “ปลวก” กำลังบุก รู้ตัวไว้ ก่อน “บ้าน” พัง
10 วิธีกำจัดปลวกจอมแทะในบ้านให้สิ้นซาก
เศร้า!อาม่าซุกเงินจนปลวกแทะ
หวั่นอาเพศ! งูหลาม-จอมปลวก โผล่ข้างตึกปลัดสธ.
ความเชื่อเรื่องจอมปลวก
สลด เศรษฐีซื้อบ้าน 40 ล้านเจอปลวกทั้งหลัง เครียดเส้นเลือดสมองแตกตาย ญาติฝากเป็นอุทาหรณ์
ทรายอะเบท
หมวย พิลาวรรณ ช้ำใจซื้อบ้านโครงการหรู รั่ว ปลวกกิน
ข้อสงสัยของ โรคติดเชื้อฮานตา ทางไต
น้ำจุลินทรีย์ "ปลวก"
สื่อนอกตีข่าว "แมลงไทย" โกอินเตอร์ ขึ้นแท่นวัตถุดิบใน "ครัวฝรั่งเศส"
รวบรวมแมลงทั่วโลก ให้ คอสตาริกา
ภูมิปัญญา'ไข่เค็ม'พอกดินจอมปลวก
6 วิธีจัดการที่ดีกับสารเคมี ช่วงน้ำท่วม
น้ำท่วมระวังไว้ ยุง ภัยร้ายใกล้ตัวสัตว์เลี้ยง
เหม็นยาฆ่าแมลง
จอมปลวกพญานาคจินตนาการธรรม
อดีตเจ้าอาวาสเครียด ซดยาฆ่าปลวกดับ
"ปลวก" ภัยอันตรายต่อบ้านคุณ
ระวัง! สัตว์ไม่มีขา
"ปลวก" เพาะเลี้ยงเห็ดโคน
ปัจจัย 7 ประการที่เป็นเหตุทำให้มีปลวกในที่อยู่อาศัย
ปัจจัย 7 ประการในการควบคุมปลวกในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
5 อันดับ แมลงอันตราย
สารป้องกันและกำจัดปลวก
การต่อสู้กับปลวกขึ้นบ้าน (Fighting to Termite in House)
โรคฉี่หนู มันมากับภัยน้ำท่วม
รอบรู้เรื่องปลวก
น่าเสียดาย! เก็บเงินไว้ ถูกปลวกแทะ 3 แสน
ไม้เก่าสร้าง'บ้านเรือนไทย'ทน-ไร้ปลวก
ตามรอย 'แมลงกินได้' แหล่งอาหารอนาคตมนุษย์โลก!
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดแมลง
เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging Maching)
วิธีการใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง
ปลวก (Termites)
กำจัดปลวก กับ เอ็กซ์เทอร์ร่า (EXTERRA)
บ้านปลอดปลวก – รอบรู้เรื่องบ้านๆ ตอนที่ 2
เชื่อจอมปลวกยักษ์ทำธุรกิจเฮง
ปลวกรู้ทัน.....
อย่างนี้ก็มี! ปลวกบุกธนาคารอินเดีย สูญ10ล้าน
นักวิจัยไทยเจ๋งใช้สมุนไพรฆ่าปลวก (เอ็กไซด์ไทยโพสต์ 4 มิ.ย.)
'แซนฮอส' บุกจัดสรร-คอนโดลุยธุรกิจปลวกดันยอดขาย 25 ล้าน
เซนตริคอน / sentricon
ปลวก Termite (White ants)
สาเหตุของการเกิดปลวกมากที่ประเทศไทย
เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
ปลวกตัวร้ายทำลายบ้าน กำจัดให้สิ้นซากอย่างปลอดภัย
ปลวกผู้ย่้อยสลายในธรรมชาติ
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
การป้องกันกำจัด...ปลวก
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (3/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (2/3)
ปลวก วายร้ายทำลายบ้าน (1/3)
รู้จัก "วงจรชีวิตของปลวก" ก่อน "ใช้บริการกำจัดปลวก" กันดีไหม?
ไส้เ้ดือนฝอยกับการกำจัดปลวก...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก.....
ผลิตใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
ไส้เดือนฝอยพิฆาตปลวก หนึ่งทางเลือก....ไม่ใช้สารเคมี
ปลวก.. สู่การเปลี่ยนโฉมพื้นบ้าน(อายุกว่า 20 ปี)
พบวิธีใหม่กำจัดปลวกแบบธรรมชาติ
บ้านปลอดปลวก “นาโน ไบโอโฮม”
ธุรกิจกำจัดปลวกสะพัด 8 พันล้าน
เกษตรยุคใหม่ ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก โดย...รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
พลังงานชีวภาพจาก...ปลวก!
เชอร์วู้ด เคมิคอล(SWC) เล็งลงทุนตั้งโรงงานผลิตในออสเตรเลียปี 54 หากมียอดขายตามเป้า
พิษน้ำมันซัดธุรกิจกำจัดแมลงเจ๊ง
กรมวิทย์ฯ ออกโรงเตือน ภัยจากสารเคมีกำจัดแมลง
“ครีม”ปัดจิกด่าใครแค่อยากหาคนกำจัดปลวก
แนะใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกปลอดภัย
วิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
ทีวีไกด์: "เดอะ จ๊อบ"เส้นทางของมืออาชีพ ส่ง “แอร์” เจาะลึกกำจัดปลวก จันทร์ 21 ก.พ.นี้!!
โปรโมชั่น: คุ้ม 2 ชั้น! กำจัดปลวกราคาถูกใจ ฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ
ดูแลบ้านหลังน้ำลด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฟรี! กำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำท่วมขัง
บั๊ก สตอพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดูแลบ้านหลังน้ำลด
“เอ็นซิสเท็กส์” เปิดตัวโปรแกรมการรับประกันการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย
“เอ็นซิสเท็กส์”เปิดตัวโปรแกรมรับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมกำจัดปลวก
เอ็นซิสเท็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ"รับประกันความเสียหายจากการทำลายของปลวกในวงเงิน 3 ล้านบาท"
กสิกรไทยจัดเดือนส่งเสริมสินเชื่อบ้าน คิดดอกต่ำ กู้บ้านแถมแจ๋ว
กำจัดปลวกกับเคล็ดลับบ้านไม้ไร้ปลวก
อิคาริ กำจัดปลวก แมลง
ไทยคว้าแชมป์ราชินีปลวก ตัวใหญ่เกือบ3นิ้ว-พบที่ค่ายทหาร
ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดกำจัดปลวกโตสวนกระแสเตรียมนำเข้าเทคโนโลยีรองรับตลาด
พีเอสที เผยลูกค้าใส่ใจสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพกำจัดปลวกมาแรง
เครื่องอัดน้ำยากำจัดปลวก
พีเอสที เชื่อมั่นคุณภาพ รุกตลาดประมูล
PST โชว์เทคโนโลยีกำจัดปลวก
พีเอสที เผยตลาดรับกำจัดปลวก ปี 50 แข่งดุ ดันสมาคมฯ สร้างมาตรฐานให้ผู้บริโภค
ธ.เกียรตินาคิน ร่วม NPA Grand Sale โปรโมชั่นพิเศษ
พีเอสที ชี้ตลาดกำจัดปลวกครึ่งปีหลังแข่งดุ เตือนผู้บริโภคระวังสารเคมีด้อยคุณภาพ
ศิริเจริญ โฮมเซอร์วิส บริษัทกำจัดปลวกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SANHOS
บริษัทกำจัดปลวก Bug People จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า
ทรี.ดี.เฮ้าซิ่ง มอบ GiftVoucher พร้อมระบบกำจัดปลวก
กำจัดปลวก…แถมฟรี! กำจัดมดและแมลงสาบ ไร้กังวลเรื่องสารเคมี
สมาคมธุรกิจสร้างบ้านจับคู่ธุรกิจกำจัดปลวก
์Nemesisกำจัดปลวก
Xtermกำจัดปลวก
เอ็กซ์เทอร์ร่ากำจัดปลวก
ปลวกนักคิดกับภารกิจลับ
เผยอดีตเมีย"ไทเกอร์"รื้อบ้านหรู คาดปลวกกินอื้อ ยังใจบุญบริจาควัสดุเหลือใช้
ปลวกมะเร็งร้ายภัยบ้าน
กำจัดปลวกดีๆทั่วประเทศ
สมุนไพรกำจัดปลวก
ปลวกกับการกัดกิน
กำจัดปลวก กับวิธีที่คุณเลือกใช้ให้เหมาะสม?
ปลวกกับบ้านเป็นของคู่กัน
ปลวก วัฏจักรชีวิตในกองดิน
กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร
ทดสอบจากแอดมิน