093-635-3915 เข้าเว็บไซต์
088-566-4699 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

  แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในเขต จังหวัดสุรินทร์

ดูทั้งหมด

สุรินทร์ กำจัดปลวก ราคาถูกสุรินทร์ กำจัดปลวก ราคาถูก : จังหวัดสุรินทร์

  { เข้าชม : 1994 }
ชื่อบริษัท :
สุรินทร์ กำจัดปลวก ราคาถูก
ชื่อผู้ประกาศ :
pluakclick
เบอร์ติดต่อ :
-
เบอร์แฟกซ์ :
-
E-mail :
-
Website :
http://pluakclick.com
รายละเอียด :
สุรินทร์ กำจัดปลวก ราคาถูก กำจัดปลวกสายด่วนใกล้บ้านท่านหน่วยงานสาขาสุรินทร์ กาบเชิง จอมพระ ชุมพลบุรี ท่าตูม บัวเชด ปราสาท รัตนบุรี ลำดวน ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ เขวาสินรินทร์ โนนนารายณ์ พนมดงรักและศรีณรงค์ นำเสนอ 3 วรรณะกับหน้าที่ของปลวกที่แตกต่างกันไป
ปลวก เป็นแมลงชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับ Isoptera ที่สามารถทำลายความเสียหายให้แก่ต้นไม้ หรือผลิตผลที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ แต่สำหรับทางนิเวศวิทยาแล้ว ปลวกเป็นแมลงที่มีประโยชน์และสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้ โดยเฉพาะปลวกจัดเป็นผู้ย่อยสลายในป่าธรรมชาติ ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกับแบคทีเรียและเชื้อรา ปลวกจะช่วยย่อยสลายซากพืช เศษไม้ และซากต้นไม้ที่พุพังให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอินทรีย์วัตถุภายในดิน ก่อให้เกิดอาหารในดิน สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดินในป่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปลวกแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ มีรูปร่างและหน้าที่ต่างกันชัดเจน คือ
- วรรณะปลวกงาน เป็นปลวกตัวเล็กไม่มีปีก ไม่มีเพศและไม่มีตา อาศัยอยู่ในดินหรือเนื้อไม้ที่มันกัดและทำลาย มีหน้าที่สร้างรังและหาอาหารมาเลี้ยงปลวกวรรณะอื่นๆ ปลวกชนิดนี้จะทำงานทุกอย่างภายในรัง
- วรรณะทหาร เป็นปลวกตัวเล็กแต่มีหัวโตและขากรรไกรขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการต่อสู้ ไม่มีปีก ไม่มีตาและไม่มีเพศ ทำหน้าที่ป้องกันศัตรู ป้องกันอันตรายที่เข้ามารบกวนประชากรในรัง ศัตรูสำคัญของมัน คือ มด
- วรรณะสืบพันธุ์ ทำหน้าที่สืบพันธุ์วางไข่นั่นเอง เป็นปลวกตัวผู้และตัวเมีย ตัวผู้เรียกว่าราชาปลวก ตัวเมียเรียกว่าราชินีปลวก มีปีกเหมือนแมลงอื่นๆทั่วไปตามปกติ ในรังจะพบปลวกคู่นี้ทำหน้าที่ผสมพันธุ์และสืบพันธุ์ นอกจากสืบพันธุ์แล้ว ยังมีหน้าที่กระจายพันธุ์ และสร้างอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นอีกด้วย ปลวกชนิดนี้มีปีกทั้งตัวผู้และตัวเมียเรียกว่าแมลงเม่าเมื่อจับคู่ผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีกและเลือกสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรัง และเกิดเป็นอาณาจักรใหม่ต่อไป
ประเภทของปลวก
- ปลวกใต้ดิน (Subterranean termites) จะอาศัยอยู่ในดินเกือบตลอดอายุของมัน แม้ว่าจะออกจากผิวดินไปแล้ว ก็ยังมีอยู่ที่พื้นดินอยู่ โดยการทำอุโมงค์ทางเดินด้วยดินไปสู่แหล่งอาหารต่าง ๆ ที่อยู่เหนือดิน นอกจากนี้อุโมงค์ทางเดินยังเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจากศัตรู เช่น มด
- ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก (Mound-building termites) เป็นปลวกที่สร้างรัง อยู่บนพื้นดินโดยใช้ดิน สร้างขึ้นเป็นเนินสูงใหญ่ที่เรียกว่า จอมปลวก จะพบเห็นทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซียและอาฟริกา
- ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก (Carton-nest-building termites) รังของปลวกชนิดนี้ เกิดจากมูลของปลวก ที่ผสมกับเศษไม้เล็กๆ และสร้างเป็นรังที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป เช่น ตามต้นไม้ เสาไฟ หรืออาคารบ้านเรือน
- ปลวกไม้แห้ง (Dry-wood termites) เป็นพวกที่มีอาณาจักร หรือรังเล็กกว่าปลวกใต้ดิน อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ และจะไม่ลงไปในดิน ปลวกชนิดนี้ต้องการความชื้นในไม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเป็นพวกที่ทำความเสียหายร้ายแรงต่ออาคารบ้านเรือนและเครื่องเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
- ปลวกไม้ชื้น (Damp-wood termites) อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่มีความชื้นสูง เช่น เปลือกไม้ ไม้ซุง หรือไม้ที่ผุพังแล้ว ห้องที่มีความชื้นและความเย็น เป็นสถานที่เหมาะสม สำหรับปลวกประเภทนี้อาศัยอยู่ และปลวก ประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นอันตรายต่ออาคารบ้านเรือนมากนัก
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
-
ราคากำจัดปลวก :
-
ลูกค้าอ้างอิง :
-
ที่ตั้ง :
เขต/ อำเภอ :
เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
-
แก้ไขล่าสุด :
03 ธันวาคม 2565  10:13:12
Tags :
-