093-635-3915 เข้าเว็บไซต์
088-566-4699 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

ปลวกสาขาสตูลปลวกสาขาสตูล : จังหวัดสตูล

  { เข้าชม : 6135 }
ชื่อบริษัท :
ปลวกสาขาสตูล
ชื่อผู้ประกาศ :
ปลวกคลิก
เบอร์ติดต่อ :
-
เบอร์แฟกซ์ :
-
E-mail :
-
Website :
http://pluakclick.com
รายละเอียด :
บริษัทกำจัดปลวกมาตรฐานสากล พึงมีความมีเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับสากลในด้านการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงรบกวน รวมถึงสัตว์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวบ้าน เช่น หนู แมลงบินต่างๆ เป็นที่ยอมรับและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทกำจัดปลวกและแมลงที่ปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงอย่างเคร่งครัด โดยใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เมื่อถึงเวลาในการดูแลแต่ละแห่งจะไม่เร่งรีบทำให้เสร็จเพื่อจะได้ไปทำหลังอื่น มีประสิทธิภาพและมีนวัตกรรมในการควบคุมกำจัดแมลงได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังใช้พนักงานปฏิบัติการที่มีทักษะสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าบ้านของท่านจะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดสมกับที่ได้มอบความไว้วางใจในการใช้บริการและความปลอดภัยให้คลอบคลุมทั้ง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ในการให้บริการกำจัดสัตว์รบกวนทั้งภายในและภายนอกบ้าน ออฟฟิศหรือโรงงาน และเพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสำรวจพื้นที่ ฝ่ายวางแผน และฝ่ายช่าง ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และอยู่ในวิชาชีพ และมีการจัดการอบรมเพื่อเรียนรู้ ศึกษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ในการป้องกันและกำจัดปลวกแมลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับปลวก การป้องกันและกำจัด
ปลวก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้ทำลายทรัพย์สินเสียหายในแต่ละปี ไม่มีอาคารที่จะไม่มีระบบป้องกันตนเองต่อการรุกรานของมันได้ ปลวกส่วนใหญ่จะหลบซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจพบได้ กว่าจะรู้ก็เสียหายแล้ว ปลวก เป็นแมลงชนิดหนึ่ง ที่มีชีวิตอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า เรียกว่า "แมลงสังคม" ปลวกเป็นศัตรูสำคัญต่อ เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงแนะทางอ้อมทำความเสียหายอาคารบ้านเรือน สิ่งห่อสร้างต่างๆ พืชสวนและพืชไร่ต่างๆ ปลวกในประเทศไทยมีมากกว่า 90 ชนิด และทั่วโลกมีปลวกอยู่ประมาณ 2,000 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีความเป็นอยู่และความต้องการอาหารที่แตกต่างกัน กล่าวว่า ปลวกเป็น "แมลงสังคม" ซึ่งประกอบด้วยวรรณะ 3 วรรณะและเกิดเป็นวงจรชีวิตปลวกดังนี้
1) วรรณะปลวกราชินี ในรังปลวกจะพบปลวกชนิดปลวกสืบพันธุ์ คือ ปลวกตัวเมียทำหน้าที่ผสมพันธุ์และขยายพันธุ์เราเรียกปลวกคู่นี้ว่า ราชาปลวก (Termite King) และราชินีปลวก (Termite Queen) นอกจากนี้ยังมีปลวกสืบพันธุ์สำรองซึ่งช่วยสืบพันธุ์กรณีราชาปลวกหรือราชินีตาย ในเขตร้อนเมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสม "แมลงเม่า" ซึ่งเป็นปลวกในระยะที่มีปีกและเมือโตเต็มที่จะบินออกจากรัง และมันจะบินออกจากรังช่วงหลังฝนเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อแต่ละคู่ผสมพันธุกันแล้วมันจะสลัดปีกแล้วเลือกหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรังปลวกใหม่ ซึ่งเป็นการขยายและเกิดอาณาจักรปลวกใหม่ ซึ่งแมลงเม่าคู่นี้ คือ ราชาปลวกและราชินีปลวก ของรังนั้นๆ เอง ซึ่งแต่ละรังจะมี ราชาปลวกและราชินีปลวก เพียง 1 คู่ เท่านั้น เมื่อหาสถานที่ได้แล้ว ภายใน 2-3 วัน จะเริ่มวางไข่ครั้งแรกๆ จะออกไข่ไม่กี่ฟอง แต่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ตลอดอายุของมัน ไข่จะฟักตัวอ่อนภายใน 30 - 50 วัน ซึ่งไขที่ฟักออกมาจะเป็น ปลวกงาน เป็นจำนวนมากกว่าปลวกชนิดอื่นๆ ทั้งหมด ปลวกที่มีอายุยืนยาว อาจมีไข่มากกว่า 30,000 ฟองต่อวัน ราชาปลวกและราชินีปลวกจะมีอายุยืนยาว
2) วรรณะปลวกงาน เป็นปลวกตัวเล็กไม่มีปีก ไม่มีเพศ ไม่มีตา มีหน้าที่ก่อสร้างรัง หาอาหารมาเลี้ยงปลวก วรรณะอื่นๆในรังและจะทำงานทุกอย่างในรัง มีจำนวนมากที่สุดในรัง
3) วรรณะปลวกทหาร เป็นปลวกตัวเล็กแต่มีหัวโต โดยที่ขากรรไกรจะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ทำหน้าที่เป็นอาวุธต่อสู้ศัตรู ปลวกชนิดนี้ไม่มีปีก ไม่มีเพศ ไม่มีตา ไม่สามารถหาอาหารกินเองได้ มีประมาณ 10% ของรัง

วิธีกำจัดปลวกมี 2 วิธีหลัก คือ การป้องกันและการกำจัด
1. การป้องกัน แบ่งเป็น
1.1) การวางท่อกำจัดปลวก การป้องกันโดยการวางท่อในกรณีที่สร้างอาคารโดยมีการยกพื้นสูงขึ้น โดยมีอุปกรณ์และขั้นตอนการวางท่อ ดังนี้
- ใช้ท่อ PE ขนาด 20 มิลิเมตร
- หัวจ่ายท่อน้ำยาทำด้วยพลาสติก
- เจาะไล่ตามแนวท่อ ห่างกันหัวละ 1 เมตร
- วางท่อ PE ตามแนวคานโดยใช้เข็มขัดรัดท่อ PE ติดตามแนวคาน
- เข็มขัดรัดท่อ PE ห่างกันจุดละ 2 เมตร
- ความยาวท่อ PE แต่ละโซนประมาณ 30 เมตร
- ปลายท่อ PE เปิดออกนอกอาคารแต่ละโซน
- มีฝาครอบปลายท่อ PE ที่เปิดนอกอาคารป้องกันการอุดตัน
1.2) การราดน้ำยากำจัดปลวกเป็นการป้องกันก่อนการสร้างอาคาร โดยการราดน้ำยาก่อนการปูพื้นอาคารอย่างถาวร ขั้นตอนการราดน้ำยา
- อัดน้ำยาตามแนวคานด้านในของอาคารโดยห่างจากแนวคานประมาณ 20 เซนติเมตรและห่างกันจุดละ 1 เมตรโดยใช้น้ำยาจุดละ 5 ลิตร
- สเปรย์น้ำยาพื้นดินภายในตัวอาคารทั้งหมดโดยให้ผิวหน้าดินชุ่มน้ำยา
- อัดน้ำยาตามแนวคานด้านนอกของอาคาร โดยห่างจากแนวคานด้านนอกประมาณ 20 เซนติเมตร และห่างกันจุดละ 1 เมตรโดยใช้น้ำยาจุดละ 5 ลิตร
- สเปรย์น้ำยาจากแนวคานด้านนอกห่างจากแนวคานประมาณ 1 เมตรโดยให้ผิวหน้าชุ่มน้ำยา
2. การกำจัดปลวกมาตรฐานปัจจุบัน แบ่งเป็น
2.1) การเจาะพื้นอัดน้ำยากำจัดปลวก เป็นการทำงานแบบเจาะพื้นอัดน้ำยา จะทำในกรณีที่เป็นอาคารที่สร้างเสร็จแล้วหรืออยู่อาศัยแล้ว ขั้นตอนการเจาะพื้นอัดน้ำยา
- เจาะพื้นอัดน้ำยารอบนอกอาคารโดยรอบ
- เจาะพื้นอัดน้ำอยู่ตามแนวคานขนานกับห้องทุกห้อง
- เจาะพื้นอัดน้ำยาบริเวณวงกบประตูทุกบาน
- สเปรย์น้ำยาบริเวณฝ้าเพดาน,วงกบประตู,ขอบบัว,ผนังที่เป็นไม้ประกบ
- ตรวจเช็คและสเปรย์น้ำยาทุกชั้นของอาคารที่พบปลวกทำลาย
2.2) การอัดน้ำยาใต้อาคาร ในกรณีที่อาคารสร้างเสร็จแล้วใต้ถุนอาคารยกสูงก็สามารถมุดเข้าไปอัดน้ำยาได้ ขั้นตอนการอัดน้ำยาใต้อาคารกำจัดปลวก
- อัดน้ำยาบริเวณฯพื้นใต้อาคารทั้งหมดเน้นเสาที่พบรังปลวกทำลายแล้วอัดน้ำยา
- สเปรย์น้ำยาบริเวณห้องน้ำ, ขอบบัว, ขอบวงกบประตู, ผนังห้องที่เป็นผนังไม้ประกบ
- อัดน้ำยาหรือสเปรย์รอบนอกอาคาร
- สเปรย์น้ำยาทุกที่ที่พบปลวก
- ตรวจเช็คและสเปรย์น้ำยาทุกชั้นของอาคาร
2.3) การวางระบบเหยื่อ ต้องเป็นเหยื่อที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อใช้สำหรับการกำจัดปลวกตายยกรังโดยเฉพาะ ซึ่งเหยื่อนี้จะเป็นที่ดึงดูดปลวกได้ดีเป็นพิเศษ เหยื่อกำจัดปลวกจะส่งผลต่อการฆ่าปลวกอย่างเช่น การยับยั้งการสร้างสารประกอบที่ปลวกนำมาสร้างเปลือกนอกที่เรียกว่าไคติล เมื่อปลวกได้รับรีเควี่ยมในปริมาณที่เพียงพอปลวกจะพยายามลอกคราบแต่ปลวกจะตายเพราะกระบวนการลอกคราบไม่สมบูรณ์ หรือลอกคราบแล้วแต่ปลวกไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังการลอกคราบและตายในที่สุด ตลอดจนการใช้วงจรชีวิตของปลวกทั้ง ปลวกราชินี ปลวกงาน ปลวกทหาร ให้เป็นประโยชน์ในการกำจัดปลวกแบบตายยกรังโดยให้ปลวกงานนำอาหารที่มีรีเควี่ยมไปให้ปลวกราชินีกิน เป็นต้น และเหยื่อกำจัดปลวกนี้สามารถนำมาใช้ควบคู่กับสถานีแบบบนดิน (above-ground station) ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่พื้น ทางเดินหรือการเข้าทำลายของปลวก ปลอดภัยจากสารเคมี 100% ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุขและมีใบผู้ควบคุมวัตถุอันตราย(อย.) อย่างถูกต้อง
ทั้งการป้องกันและการกำจัดปลวกล้วนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำควบคู่กันไปซึ่งจะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ เพราะการขยายอาณาจักรปลวกเป็นไปได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสม "แมลงเม่า" จะบินออกจากรังและจะบินออกจากรังช่วงหลังฝน เมื่อแต่ละคู่ผสมพันธุกันแล้วจะสลัดปีก แล้วเลือกหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรังใหม่ ซึ่งแมลงเม่าคู่นี้ คือ ราชาปลวกและราชินีปลวกของรังนั้นๆ เอง ซึ่งแต่ละรังจะมีราชาปลวกและราชินีปลวกเพียง 1 คู่เท่านั้น เมื่อหาสถานที่ได้แล้ว ภายใน 2-3 วัน จะเริ่มวางไข่ครั้งแรกๆ จะออกไข่ไม่กี่ฟอง แต่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ตลอดอายุของมัน ไข่จะฟักตัวอ่อนภายใน 30 - 50 วัน ซึ่งไขที่ฟักออกมาจะเป็นปลวกงานเป็นจำนวนมากกว่าปลวกชนิดอื่นๆ ทั้งหมด ปลวกที่มีอายุยืนยาว อาจมีไข่มากกว่า 30,000 ฟองต่อวัน ราชาปลวกและราชินีปลวกจะมีอายุยืนยาวที่สุด
ปลวกสาขาสตูล เป็นบริษัทปลวกมืออาชีพ มากประสบการณ์ งานคุณภาพให้บริการกำจัดปลวกทุกระบบในเมืองสตูล ควนกาหลง ควนโดน ท่าแพ ทุ่งหว้า ละงู มะนัง
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
-
ราคากำจัดปลวก :
-
ลูกค้าอ้างอิง :
-
ที่ตั้ง :
เขต/ อำเภอ :
เมืองสตูล
จังหวัด :
สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
-
แก้ไขล่าสุด :
12 มิถุนายน 2562  16:38:57
Tags :
-